VIDEO CHỌN LỌC

Hệ thống tên lửa "Viking" có khả năng tấn công đồng thời 36 mục tiêu
Một tổ hợp Buk-M3 duy nhất (bao gồm một số phương tiện phóng) có khả năng tấn công đồng thời 36 mục tiêu khác nhau từ mọi góc độ,